Montfortzaal leeg LRMontfortzaal (gelijkvloers)

De ‘grote zaal’ van het Ontmoetingscentrum Pronkenborg meet 18 m x 12 m. In deze zaal is er tevens een podium van 11 m x 6 m. In deze ruime zaal is er ruimschoots voldoende plaats voor 150 personen, zittend aan tafels, of voor 300 personen, zittend op stoelen of staand. Zo is de Montfortzaal geschikt voor een brede waaier van activiteiten: lezingen, beurzen, recepties, koffietafels, dans- en muziekrepetities, familie- en verenigingsfeesten… Ook deze zaal beschikt over een volledig uitgeruste keuken, met borden, glaswerk en bestek. Naast en achter het gebouw is er ruimte voor een foodtruck of een barbecue.

Uitzicht op het grasveld achter de kerk.

 Deze zaal is tijdens de coronapandemie van 2020-2021 voorzien van nieuwe gordijnen, grote foto's met oude zichten van Kontich-Kazerne en een ophangsysteem aan de muur voor posters, banners, vlaggen e.d. Bovendien werd de vloer volledig opnieuw gepolijst. Er zijn nieuwe kapstokken voorzien en ook de ruimte achter de toog is heringericht met een nieuwe gootsteen, nieuwe kasten en een nieuwe warmwatertoevoer.
Aan de achtergevel die uitziet op het grasveld is buiten een nieuwe elektriciteits- en wateraansluiting voorzien. Dit draagt bij tot het gebruiksgemak en de veiligheid.

 renovatie 1247 2  renovatie 1264 2  renovatie 1307 2 renovatie 1321 2 
 oude foto's van Kontich-Kazerne
en een ophangsysteem voor posters e.d.
 de heringerichte ruimte achter de toog
met aangepaste warmwatertoevoer

nieuwe kapstokken
in de vestiaire

nieuwe gordijnen
voor een stemmige sfeer

 Ook de keuken werd grondig aangepast!
De elektrische leidingen werden aangepast en uitgebreid (schakelbord met extra zekeringen) en ook de gasleidingen en -kranen werden aangepast en vernieuwd.

 keuken1  keuken3  keuken2  keuken4
 de keuken werd volledig gereorganiseerd
zodat er meer werkruimte beschikbaar is
met een optimale opstelling van de toestellen
het oude gasfornuis is vervangen
door een fornuis met vier grote
gaspitten, geschikt voor grote kookpotten
vervanging gasfriteuses door
twee nieuwe elektrische toestellen

Lees de Algemene Voorwaarden voor u een offerte aanvraagt! - Lees de gebruiksvoorwaarden voor Wifi.

Algemene voorwaarden bij het huren van de Montfortzaal of de Damiaanzaal

 De standaardhuurprijs voor de Montfortzaal bedraagt voor een eenmalige activiteit 400 euro. Voor de Damiaanzaal beloopt de standaardhuurprijs 150 euro. De waarborg voor het gebruik van de genoemde zalen is vastgesteld op respectievelijk 130 euro en 50 euro.

 • Alle informatie met het oog op de reservatie van de Montfortzaal of de Damiaanzaal kan bekomen worden bij Francine Demeulenaere, francine.demeulenaere@skynet.be, 03/457.79.72 of 0477/35.22.47.  Indien u haar een mail stuurt, wilt u dan ook in CC zetten: laenen.etienne@gmail.com. Men kan steeds een voorafgaandelijk, vrijblijvend bezoek aan de genoemde zalen aanvragen, zonder een hieruit voortvloeiende verplichting.
 • Voor het gebruik van de twee kleinere zalen, de Lutgardiszaal en de Daenszaal, dient men de aanwezige verantwoordelijken van het Café Pronkenborg te contacteren.
 • Alle dranken moeten afgenomen worden van het Ontmoetingscentrum Pronkenborg. Eigen dranken mogen niet meegebracht worden, tenzij met expliciete schriftelijke toestemming van het Ontmoetingscentrum. De drankenlijst wordt bezorgd bij toezending van het huurcontract. Om een eerste indruk te krijgen van ons drankenaanbod, kan men deze lijst hier bekijken: Drankenlijst - versie van 27 maart 2020. De dranken moeten ten laatste 2 weken voor de aanvang van de activiteit besteld worden bij Frans Peeters, Rechtstraat 82B, 2570 Duffel, 0473/56.26.55.
 • Tot Frans Peeters kan men zich ook wenden voor alle afspraken betreffende de toegang tot de zaal, de overhandiging van de sleutels, het gebruik van alle apparatuur, de opruim enz.
 • De huurder staat zelf in voor het tappen en bedienen van de dranken tijdens de activiteit waarvoor de zaal verhuurd is.
 • De huurder mag enkel gebruik maken van de Montfortzaal of de Damiaanzaal, de bijhorende keuken en het sanitair, evenals van het materiaal dat hem door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld. Het is verboden zonder toestemming van de verhuurder gebruik te maken van andere lokalen en tafels, stoelen of welk materiaal ook, uit een ander lokaal te halen.
 • Omwille van de brandveiligheid is het verboden, andere dan de door het Ontmoetingscentrum Pronkenborg ter beschikking gestelde kooktoestellen te gebruiken. Vlug ontvlambare producten of brandbare versieringen mogen niet worden gebruikt.
 • De huurder staat zelf in voor het klaarzetten van tafels en stoelen en het wegzetten ervan na gebruik. Van de huurder wordt tevens verwacht dat de zaal in kwestie na de opruim uitgekeerd wordt. In geval van gebruik van de keuken dient ook deze na gebruik netjes te worden achtergelaten.
 • Om veiligheidsredenen mogen de uitgangen van de zalen nooit afgesloten, versmald of op welke wijze ook belemmerd worden.
 • De huurder heeft desgewenst de vrije keuze inzake het inhuren van een traiteur.
 • Er geldt een rookverbod in alle lokalen van het Ontmoetingscentrum, dus ook in de inkomhal, de toiletten en de dienstlokalen. Dit rookverbod geldt voor alle activiteiten, zoals lezingen, vergaderingen, feesten, beurzen enz.
 • In het huurcontract staan de data vermeld waarop uiterlijk de huurprijs en de waarborg dienen te worden betaald.
 • Binnen de maand na het gebruik ontvangt de huurder een factuur met de eindafrekening voor zalen en drank. Deze factuur dient betaald te worden binnen de veertien dagen na ontvangst.
 • De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ingevolge de activiteiten georganiseerd door de huurder. Hij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden ingeval van niet beschikbaar zijn van de zalen ingevolge brand, stormschade of andere gevallen van overmacht of voor het verloren gaan of beschadiging van materiaal dat door de huurder in de zalen wordt opgeslagen.
 • Alle belastingen, heffingen en boeten, bijdragen SABAM en Billijke vergoeding inbegrepen, zijn ten laste van de huurder.
 • In het door beide partijen te ondertekenen contract zijn naast de hierboven opgesomde regels nog andere clausules voorzien. Voor een verhuring van de Montfortzaal of de Damiaanzaal is het geheel van de in het huurcontract voorziene afspraken van toepassing.