Damiaanzaal LRDamiaanzaal (1ste verdieping)

Een ideale zaal van 8,5 m x 5,9 m voor een feest of receptie met de familie of een vriendengroep. Een gezellige ruimte voor maximum 40 personen, zittend aan  tafels en stoelen, of voor 60 personen, zittend op stoelen of staand.

Aansluitend aan deze zaal is er een volledig uitgeruste keuken, met borden, glaswerk en bestek. Uiteraard ook geschikt als vergaderruimte, hobby- of repetitielokaal.

Uitzicht op het plantsoen naast de kerk.

 

 

Lees de Algemene Voorwaarden voor u een offerte aanvraagt! - Lees de gebruiksvoorwaarden voor Wifi.

Deze zaal is ook bereikbaar voor mensen met een beperking door gebruik te maken van de lift!

Pronk lift 1098 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden bij het huren van de Montfortzaal of de Damiaanzaal

 De standaardhuurprijs voor de Montfortzaal bedraagt voor een eenmalige activiteit 400 euro. Voor de Damiaanzaal beloopt de standaardhuurprijs 150 euro. De waarborg voor het gebruik van de genoemde zalen is vastgesteld op respectievelijk 130 euro en 50 euro.

 • Alle informatie met het oog op de reservatie van de Montfortzaal of de Damiaanzaal kan bekomen worden bij Francine Demeulenaere, francine.demeulenaere@skynet.be, 03/457.79.72 of 0477/35.22.47.  Indien u haar een mail stuurt, wilt u dan ook in CC zetten: laenen.etienne@gmail.com. Men kan steeds een voorafgaandelijk, vrijblijvend bezoek aan de genoemde zalen aanvragen, zonder een hieruit voortvloeiende verplichting.
 • Voor het gebruik van de twee kleinere zalen, de Lutgardiszaal en de Daenszaal, dient men de aanwezige verantwoordelijken van het Café Pronkenborg te contacteren.
 • Alle dranken moeten afgenomen worden van het Ontmoetingscentrum Pronkenborg. Eigen dranken mogen niet meegebracht worden, tenzij met expliciete schriftelijke toestemming van het Ontmoetingscentrum. De drankenlijst wordt bezorgd bij toezending van het huurcontract. Om een eerste indruk te krijgen van ons drankenaanbod, kan men deze lijst hier bekijken: Drankenlijst - versie van 27 maart 2020. De dranken moeten ten laatste 2 weken voor de aanvang van de activiteit besteld worden bij Frans Peeters, Rechtstraat 82B, 2570 Duffel, 0473/56.26.55.
 • Tot Frans Peeters kan men zich ook wenden voor alle afspraken betreffende de toegang tot de zaal, de overhandiging van de sleutels, het gebruik van alle apparatuur, de opruim enz.
 • De huurder staat zelf in voor het tappen en bedienen van de dranken tijdens de activiteit waarvoor de zaal verhuurd is.
 • De huurder mag enkel gebruik maken van de Montfortzaal of de Damiaanzaal, de bijhorende keuken en het sanitair, evenals van het materiaal dat hem door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld. Het is verboden zonder toestemming van de verhuurder gebruik te maken van andere lokalen en tafels, stoelen of welk materiaal ook, uit een ander lokaal te halen.
 • Omwille van de brandveiligheid is het verboden, andere dan de door het Ontmoetingscentrum Pronkenborg ter beschikking gestelde kooktoestellen te gebruiken. Vlug ontvlambare producten of brandbare versieringen mogen niet worden gebruikt.
 • De huurder staat zelf in voor het klaarzetten van tafels en stoelen en het wegzetten ervan na gebruik. Van de huurder wordt tevens verwacht dat de zaal in kwestie na de opruim uitgekeerd wordt. In geval van gebruik van de keuken dient ook deze na gebruik netjes te worden achtergelaten.
 • Om veiligheidsredenen mogen de uitgangen van de zalen nooit afgesloten, versmald of op welke wijze ook belemmerd worden.
 • De huurder heeft desgewenst de vrije keuze inzake het inhuren van een traiteur.
 • Er geldt een rookverbod in alle lokalen van het Ontmoetingscentrum, dus ook in de inkomhal, de toiletten en de dienstlokalen. Dit rookverbod geldt voor alle activiteiten, zoals lezingen, vergaderingen, feesten, beurzen enz.
 • In het huurcontract staan de data vermeld waarop uiterlijk de huurprijs en de waarborg dienen te worden betaald.
 • Binnen de maand na het gebruik ontvangt de huurder een factuur met de eindafrekening voor zalen en drank. Deze factuur dient betaald te worden binnen de veertien dagen na ontvangst.
 • De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen ingevolge de activiteiten georganiseerd door de huurder. Hij kan evenmin aansprakelijk gesteld worden ingeval van niet beschikbaar zijn van de zalen ingevolge brand, stormschade of andere gevallen van overmacht of voor het verloren gaan of beschadiging van materiaal dat door de huurder in de zalen wordt opgeslagen.
 • Alle belastingen, heffingen en boeten, bijdragen SABAM en Billijke vergoeding inbegrepen, zijn ten laste van de huurder.
 • In het door beide partijen te ondertekenen contract zijn naast de hierboven opgesomde regels nog andere clausules voorzien. Voor een verhuring van de Montfortzaal of de Damiaanzaal is het geheel van de in het huurcontract voorziene afspraken van toepassing.